Category : Uncategorized

Uncategorized

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ – “ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ”

admin
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950, ਆਰਟੀਕਲ 226- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950, ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ 23 – ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ