• Home
  • Monthly Archives: September 2019

Month : September 2019

ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਿਜ਼ਰ

admin
ਅੱਜ, ਸ਼. ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲਰਨਡ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ’
Uncategorized

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ – “ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ”

admin
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950, ਆਰਟੀਕਲ 226- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950, ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ 23 – ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ
Panchayat & Municipal Elections

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ – “ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ”

admin
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, 1950, ਆਰਟੀਕਲ 226- ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950, ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ 23 – ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ